Partners

Het kind staat bij ons centraal. Wij werken hard aan een goede leeromgeving en een prettige werksfeer. De informatie van ouders is voor ons essentieel om goed aan te sluiten op het niveau en de beleving van de kinderen.  Ouders zijn daarom onze belangrijkste partners.

Wij zijn een ondernemende school die kinderen veel biedt op het gebied van kunst en cultuur, sport en vieringen. Wij hebben een goede samenwerking met verschillende organisaties om al deze activiteiten mogelijk te maken. Wij noemen hier de belangrijkste in willekeurige volgorde.

BSO's 

Een goede samenwerking met BSO's is essentieel voor ouders om hun kinderen op een plezierige en verantwoorde wijze opvang te verlenen. Wij zorgen ervoor dat alle kinderen veilig met de juiste BSO meegaan. Sinds 2018 hebben de St. Dominicusschool en BSO Oog in Al een samenwerkingsovereenkomst getekend om te komen tot een intensieve, structurele, inhoudelijke en pedagogische samenwerking. Wij werken ook samen met Blos en Partou.

Bibliotheek Utrecht

Kinderen van de groepen 1-2 en groepen 7 en 8 gaan geregeld naar de bibliotheek waar ze een leesboek mogen uitkiezen. Ook is er één keer per jaar een ontmoeting in de bibliotheek met een bekende kinderboekenschrijver. Op de händelstraat hebben wij een schoolbibliotheek, waar de groepe 3 t/m 8 boeken kunnen lenen. 

Het Wilde Westen en het UCK

Met Het Wilde Westen en  het UCK verzorgen we diverse kunst- en cultuurprojecten.

Lerarenopleiding HU en Marnix academie

De St.Dominicusschool werk samen met zowel de Hogeschool Utrecht (HU) als met de Marnix Academie. De samenwerking richt zich op het opleiden van aankomende leraren. Studenten worden op een professionele wijze begeleid door de praktijkopleiders (leerkrachten). Zij geven de studenten het goede voorbeeld in de klas, feedback op gegeven lessen en begeleiden hen in hun startbekwaamheid. Tevens worden studenten begeleid door de schoolopleider, die regelmatig voortgangsgesprekken met hen heeft, lessen komt kijken en feedback geeft op de gestelde leerdoelen. Ook houdt zij intervisie met gelijkgestemde groepen studenten en praktijkopleiders. Naast hun stage doen vierdejaars studenten een onderzoek dat past in het schoolplan en bijdraagt aan de schoolontwikkeling.

Ieder jaar lopen zo’n 10 tot 15 studenten stage in verschillende groepen van de school. Als het derde- of vierdejaars studenten betreft, nemen zij voor een deel de groepsverantwoordelijkheid over van de leerkracht. De leerkracht blijft echter eindverantwoordelijk voor de groep en investeert op momenten dat de student de groep leidt in kinderen die meer aandacht of uitdaging nodig hebben. Ook voeren derde- en vierdejaars studenten een aantal oudergesprekken. Hiervoor wordt altijd eerst toestemming aan betreffende ouders gevraagd.

De St.Dominicus is een populaire stageschool. Enerzijds omdat de studenten professioneel worden begeleid, anderzijds omdat zij zich snel thuis voelen op de school en makkelijk worden opgenomen in het team. De St.Dominicusschool is sinds 2012 officieel gecertificeerd tot opleidingsschool.

Overige partners
  • Wij hebben regelmatig met de Gemeente overleg over de schoolomgeving.
  • Ook met de locale middenstand hebben we een goede samenwerking. De AH is vaak bereid evenementen van onze school te sponsoren door producten te leveren.
  • Met de andere scholen in de Wijk, Johan de Witt, Montessori en De 2e Marnix, hebben we regelmatig overleg. 
  • Zowel leerkrachten als kinderen nemen initiatieven om mensen van buiten de school als experts op een bepaald terrein uit te nodigen en hun kennis, vaardigheden en ervaring met de kinderen te delen.
  • Foto's van de website zijn gemaakt door Willemijn van Harskamp Voorbeeld Fotografie