Leerlingadviesraad

Wij werken met kinderen, hoe logisch is het dan dat ook kinderen mogen meedenken met de dingen die zich op school afspelen? 

Vanaf groep 5 wordt er om het jaar door de klas een kind gekozen dat in de Leerlingenadviesraad zitting mag nemen voor twee jaar. De Leerlingenadviesraad telt twaalf kinderen. De Leerlingenadviesraad komt zes keer per jaar bijeen onder leiding van een leerkracht en vergadert dan over de verbeterpunten van de school. Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt. 

Onderwerpen die de laatste jaren veel aandacht hebben gehad zijn schonere wc’s, de inrichting van het schoolplein en de TSO. Dit heeft tot gevolg gehad dat er handdoekapparaten en zeep dispensers in de wc’s zijn gekomen, er een houten speelboot op het plein is geplaatst en dat de TSO voortdurend werkt aan verbetering van het overblijfklimaat (de juiste combinatie van orde en gezelligheid). 

Ook laat de schoolleiding zich inspireren door de Leerlingenadviesraad en gaat iedere vergadering met de kinderen in gesprek. De kinderen van de Leerlingenadviesraad gaan regelmatig langs in de groepen 1 t/m 4 om deze kinderen op de hoogte te houden van de resultaten die de Raad heeft bereikt en om te peilen wat er speelt binnen de school.