Opvang

  • Voorschoolse opvang: opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met BSO Oog In Al, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
  • Tussenschoolse opvang: opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met BSO Oog In Al en vrijwilligers, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
  • Naschoolse opvang: opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met BSO Oog In Al, Partou en Blos, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.

Tussenschoolse opvang (TSO)

De leerkrachten investeren in een goede pauze voor de kinderen door samen met de kinderen te eten. Naast de leerkrachten worden externe krachten ingezet om de pauze van de kinderen en de leerkrachten goed te laten verlopen. Zo wordt een rustiger dag voor de kinderen georganiseerd. Jaarlijks stelt de medezeggenschapsraad de ouderbijdrage voor de TSO vast. Met deze bijdrage huren we de externe krachten in. Ouders hebben de keuze om van de TSO-voorziening gebruik te maken, TSO is niet verplicht.

Meer informatie over de TSO kunt u vinden in ons protocol Tussenschoolse opvang. Het aanmeldformulier vindt u op deze pagina. 

Contactpersonen TSO

U kunt met alle vragen omtrent inschrijvingen, wijzigingen en facturen terecht bij Tanja Groen. Zij is naast onze remedial teacher ook administratief medewerker die dit onderdeel van de TSO verzorgt. Zij is bereikbaar via de mail: info.stdominicus@ksu.nl. Rik de Lange is onze TSO-coördinator en een BSO Oog in Al-medewerker. Hij verzorgt met de TSO-collega's de buitenspeeltijd van de kinderen tijdens de TSO. Hij is bereikbaar via het volgende mailadres: rik.de.lange@ksu.nl

Visie samenwerking BSO