Locatie(s) en faciliteiten

Locatie Händelstraat

Groep 1 t/m 6

De Dominicus is sinds 1955 gevestigd op de hoek van het Beethovenplein en de Händelstraat. In de loop der jaren is het gebouw gemoderniseerd en aangebouwd, zonder dat de authenticiteit van de school verloren is gegaan. Dit gebouw beschikt over 22 lokalen en een grote speelzaal voor de onderbouw.

Onze schoolinrichting is sfeervol, prikkelend, schoon en ordelijk, met vrolijke kleuren. Kenmerkend zijn de diverse themahoeken in de school en in de klassen, waar kinderen hun werk kunnen uitstallen en waar informatie te vinden is over de onderwerpen die in de klas worden behandeld. We hebben sinds het schooljaar 2022-2023 een schoolbibliotheek waar kinderen van de groepen 3 t/m 6 gebruik van maken. In het gebouw werken we ook nauw samen met BSO Oog in Al. We delen ruimtes met elkaar. Het schoolplein heeft diverse sport- en spelmogelijkheden.

Locatie Cereolfabriek

Groep 7 en 8

De Cereolfabriek is onze tweede locatie met zes lokalen. Alle kinderen uit de groepen 7 en 8 komen iedere dag naar deze historische plek om te leren, maar natuurlijk ook om te spelen. We spelen veel in het park! In dit bijzondere gebouw werken we zoveel mogelijk samen met de andere partners, maar vooral met BSO Oog in Al, waarmee we lokalen delen en zo dagelijks van elkaars faciliteiten gebruik maken. Benieuwd hoe we dat doen? Kom maar eens langs. Tevens maken we gebruik van de theater- en de gymzaal die in Cereol zijn gevestigd. Ook hebben we een nauwe samenwerking met Het Wilde Westen.