Ons profiel

De St. Dominicusschool is een populaire school in de wijk Oog in Al (Utrecht-West). Met 24 groepen en rond de 600 kinderen staat de school in de wijk bekend vanwege de goede sfeer en de mooie resultaten. Vanaf 2013 beschikken we over een tweede locatie ‘Cereol’. In deze oude fabriek zijn een aantal groepen uit de bovenbouw gehuisvest.

Ons uitgangspunt is klassikaal onderwijs met waar mogelijk zelfstandige verwerking, waar we procesgericht leren. Bij instructie en verwerking wordt waar nodig gedifferentieerd. De kernvakken taal, lezen en rekenen staan centraal op school. Daarnaast wordt in alle groepen Engels aangeboden. 

                                            

Pedagogisch klimaat

In de klassen is een veilig klimaat en een goede leersfeer. De kinderen zijn leergierig. De leerkracht sluit hier op aan door uitdaging te zoeken. Een leerling ontwikkelt zich bij ons verder vanuit datgene wat hij al kan. Zo ontwikkelt hij zijn talenten optimaal. Het gaat hierbij om talenten en kwaliteiten op verschillende terreinen, zoals rekenen, taal, maar ook sport, kunst en cultuur. Leerlingen leren te reflecteren op elkaar, bijvoorbeeld door elkaar feedback te geven op boekenbeurten of presentaties, en te reflecteren op zichzelf, door hun weektaak dagelijks bij te houden en hun gedane werk zelf na te kijken en te beoordelen.

De informatie van ouders is voor ons essentieel om goed aan te sluiten op het niveau en de beleving van de kinderen. Aan het begin van het jaar en door het jaar heen, worden ouders uitgenodigd voor een gesprek.

Behalve leren, vinden wij vieren heel belangrijk. Naast de christelijke hoogtijdagen, organiseren wij tal van andere feestelijke en sportieve evenementen voor de kinderen, veelal in samenwerking met ouders en andere partners.