Opvang: TSO en BSO

TSO St. Dominicus

Vanaf 1 januari 2015 verzorgt de St. Dominicusschool de TSO, de tussen schoolse opvang, in eigen beheer. Met een grote groep gemotiveerde vrijwilligers organiseren wij op alle schooldagen met uitzondering van de woensdag het lunchuurtje van uw kinderen. Wij vinden het belangrijk dat de lunchtijd tussen 12.15 en 13.15 uur veilig en gezellig is en vooral een uur is waar de kinderen hun energie en verhaal kwijt kunnen. Waarna ze weer fris aan het middagprogramma van school kunnen beginnen.

Vrijwilligers:  De vrijwilligers worden aangestuurd door de coördinator, Wendy Sijbrandij. Wij hanteren een leidster - kind ratio van circa 1 op 10 dat wil zeggen op elke 10 kinderen is er een vrijwilliger, hierdoor is er naast de functionele taken ook gelegenheid voor gezelligheid en activiteit. Wij bieden de vrijwilligers scholing, begeleiding en activiteiten. Tijdens deze extra activiteiten wordt er aandacht besteed aan de praktijk van de TSO en aan de ontwikkeling van de kinderen in de verschillende leeftijdsfases.

Materialen:  Wij betrekken de kinderen bij de keuze voor aankoop van spel en knutselmaterialen. In overleg met school wordt er materiaal aangeschaft dat geschikt is voor de verschillende leeftijdscategorieën.

Eten en drinken:  De kinderen nemen zelf hun lunchpakket en drinken mee van huis. Wanneer een kind geen drinken heeft bieden wij water aan. Wij hebben de afspraak dat een kind in ieder geval één boterham op eet en zijn of haar drinken op drinkt. Het eten wat eventueel overblijft gaat weer terug mee naar huis, zodat u als verzorger weet wat uw kind die dag heeft gegeten.

Buitenspelen:  Wij vinden het belangrijk dat de kinderen tijdens de lunch de gelegenheid krijgen om stoom af te blazen en lekker buiten te bewegen. Ook als het minder mooi weer is, vinden sommige kinderen het fijn om een frisse neus te halen. Dit willen wij graag mogelijk maken, dit kan betekenen dat uw kind vieze en soms natte kleren krijgt. Mocht u hierover vragen of opmerkingen hebben kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Op locatie Händelstraat maken er veel kinderen gebruik van de TSO, daarom gaan wij in twee ploegen een half uurtje naar buiten. De jongste kinderen eten eerst hun lunch in de klas en gaan vervolgens naar buiten. De oudere kinderen doen dit in omgekeerde volgorde. Op locatie Cereol hebben de kinderen de mogelijkheid om naar het park te gaan, voor de school op het plein te spelen en op het binnenplein., dit gebeurd uiteraard onder begeleiding van onze vrijwilligers

Soorten opvang

Abonnement:  U kunt kiezen voor een abonnement, dat wil zeggen structurele TSO op een vaste dag in de week. Hiervoor betaalt u € 3,00 per keer. U betaalt alleen de dagen dat er TSO wordt aangeboden, dus niet op studiedagen en vakanties. De maandelijkse kosten worden voorafgaand aan de maand van uw rekening afgeschreven.

Incidentele opvang:  Als uw kind af en toe gebruik wil maken van de TSO kunt u kiezen voor incidentele opvang. Hiervoor betaalt u € 3,50 per keer. U geeft uw kind op voor incidentele TSO door zijn/haar naam te noteren in de hiervoor bestemde map. Deze map vindt u in de centrale hal in de locatie op de Händelstraat. Voor de locatie Cereol kunt u de TSO een mailbericht sturen wanneer uw kind incidenteel wil overblijven. De kosten voor de incidentele opvang worden achteraf van uw rekening afgeschreven.

U kunt uiteraard ook kiezen voor een combinatie van een abonnement en incidentele en TSO. Bij voorbeeld maandag en dinsdag structurele TSO en op de donderdag incidenteel.

Aanmelden:  Als u wilt dat uw kind gebruik gaat maken van de TSO kunt u hem/haar inschrijven met dit inschrijfformulier. Dit inschrijfformulier is voor zowel abonnementen als voor incidentele TSO. Na aanmelding ontvangt u een plaatsingsbewijs.

Afmelding:  Als uw kind gebruik maakt van structurele TSO en niet aanwezig zal zijn door ziekte krijgen wij deze informatie door van de leerkracht. Als uw kind niet aanwezig zal zijn om een andere reden willen wij u vragen om dit aan ons door te geven, zodat wij ons niet onnodig ongerust hoeven te maken. U kunt dit door geven door een mailbericht te sturen of door dit te noteren in de map "Incidentele opvang". Deze map ligt in de centrale hal op de locatie de Händelstraat.

Wijziging of opzegging:  Een wijziging of opzegging van de plaatsing bij de TSO kan altijd, echter met één maand opzegtermijn.

Bereikbaarheid:  Voor vragen of opmerkingen over de TSO kunt u contact op nemen met de coördinator Wendy Sijbrandij.

U kunt ons bellen of mailen. Telefoon: 06-50847946 / Mail: tso.stdominicus@ksu-utrecht.nl

 

BSO Oog in Al

U heeft bewust gekozen voor de St. Dominicusschool voor het onderwijs, maar ook voor de sfeer en het pedagogische klimaat van deze school. Wij zien dat ouders het prettig vinden dat er overleg en aansluiting is tussen school en BSO. BSO Oog in Al biedt goede en gezellige voor- en naschoolse opvang aan die aansluit op hoe het op onze school gaat.

BSO voor elke leeftijd: Als uw kindje start op school vindt hij/zij dat waarschijnlijk heel leuk, maar ook best een beetje spannend. Daarom is de eerste groep van onze BSO, de Stoere Stapjes in de school gevestigd. Niet eerst verzamelen op het schoolplein en een stuk lopen, maar samen met de pedagogisch medewerker de gang oversteken en welkom geheten worden in onze gezellige huiskamer waar de jongste kinderen van onze school komen. Want dat vinden wij belangrijk, als uw kind niet thuis is voor of na school, dat uw kind zich thuis voelt bij BSO Oog in Al. Omdat er grote behoefte verschillen zijn tussen kinderen van 4 tot 12 jaar, zijn onze BSO’s ingericht voor verschillende leeftijdsgroepen.

Vanaf groep 3 gaan de kinderen daarom naar BSO Zevensprong, gevestigd in het scoutinggebouw in Oog in Al. Lekker ravotten in ons ‘bos’ en de activiteiten zijn afgestemd op deze leeftijd. Vanaf groep 5 bieden wij opvang op BSO Zwaluwen, gelegen op een fantastische sportlocatie met een uitdagend aanbod voor de oudere kinderen. Uiteraard een sportprogramma, maar natuurlijk ook een goed aanbod voor de kinderen die van andere soort activiteiten houden. De kinderen zijn vanaf groep 5 ook van harte welkom op BSO Cereol in de Cereol fabriek. Park Oog in Al ligt voor de deur, dus ook daar zijn we te vinden met de kinderen.

Een thuis als je niet thuis bent: Uit school wordt uw kind ontvangen door ons vaste team. Voor de kinderen is het vrije tijd, dus na het gemeenschappelijke drinken kan er vrij gespeeld worden of nemen ze deel aan één van de activiteiten of activiteitenclubjes van meerdere weken. Het stimuleren van coöperatief spelen en deelname aan clubjes en themaweken, vormen kernpunten van ons pedagogisch beleid. Daarbij kijken wij uiteraard goed naar de behoefte van uw kind, meedoen is een keuze.

Voorschoolse opvang: Op de Stoere Stapjes bieden wij in school ook voorschoolse opvang aan vanaf 7 uur ´s ochtends, ook tijdens de vakanties en studiedagen. Wij zorgen ervoor dat uw kind na een rustige start in de klas komt. Ook als uw kind niet van onze BSO gebruik maakt, kunt u hiervan gebruikmaken.

BSO voor ouders: Omdat BSO Oog in Al in 1995 is opgericht door en voor ouders en nog steeds bestuurd wordt door een ouder met kinderen op onze BSO locaties, zijn wij er zeer op gericht om zoveel mogelijk aan te sluiten op de wensen van u als ouder. Zo bieden wij bijvoorbeeld flexibele contracten en een terugfietsservice die de kinderen van BSO Zwaluwen weer terug brengt bij de St. Dominicus school, zodat u niet zelf op verschillende punten uw kinderen weer op hoeft te halen.

Wilt u meer informatie en voor onze tarieven, kijk op onze website www.bso-ooginal.nl of neem voor persoonlijke afstemming contact op met directeur Annemieke Vermunt via 030-2080055 of info@bso-ooginal.nl of loop binnen bij één van onze locaties.

BSO Partou  

Buitenschoolse opvang bij Partou

Bij Partou kunt u rekenen op goede zorg voor uw kind, in een veilige, liefdevolle omgeving. Persoonlijke aandacht en plezier staan voorop. Partou is óók de plek waar fantasie en verbeelding alle ruimte krijgen. Met verrassende activiteiten inspireren we de kinderen en helpen we ze spelenderwijs te leren en de wereld te ontdekken. Elke dag iets bijzonders, dat is Partou!

Plezier en ontspanning na een drukke schooldag zijn belangrijk. Kinderen kunnen vrij spelen maar hebben ook de keuze uit een breed, gevarieerd activiteitenaanbod. Buiten, bewegen en muziek staan hierbij centraal. In de vakanties hebben we een afwisselend vakantieprogramma en trekken we er lekker op uit: naar buiten, een museum of sportieve activiteiten. Of we gaan op pad met onze eigen Natuurbus of op ontdekking in de Ontdekbus.

Flexibele opvang en contractvormen

Kiest u voor opvang het hele jaar door of alleen tijdens schoolweken? Opvang tijdens studiedagen van school - zonder extra kosten. Bij Partou regelen we de opvang zoals u het wilt. Met een contract dat is afgestemd op uw wensen. Meer informatie vindt u op www.partou.nl.

Beleef de dag mee

Partou maakt gebruik van een uniek digitaal platform en app: Mijn Kind. Ouders kunnen via foto’s en korte verslagen de dag van hun kind op afstand meebeleven. Hierdoor krijgen ze een nog beter beeld van wat er zich afspeelt op de bso tussen het brengen en het ophalen van hun kind.

Partou in Utrecht

In Utrecht, Oog in Al heeft Partou 3 vestigingen. Onze buitenschoolse opvang is gevestigd op Kanaalweg 95a, Kanaalweg 176 en Kennedylaan 7, sport bso.

Meer informatie? Kijk dan hier:

https://www.partou.nl/kinderopvang-utrecht/utrecht/oog-in-al/kanaalweg95a

https://www.partou.nl/kinderopvang-utrecht/utrecht/oog-in-al/kanaalweg176

https://www.partou.nl/kinderopvang-utrecht/utrecht/oog-in-al/kennedylaan

 

BSO Tomaz

Wij bieden kleinschalige buitenschoolse opvang aan waar persoonlijke benadering voorop staat. We hebben op dit moment één groep geopend, waar 18 kinderen per dag opgevangen kunnen worden. Medio maart zal er een combinatie groep van 3+ kinderen en BSO kinderen geopend worden. De BSO grenst aan ons kinderdagverblijf Tomaz. Broertjes en zusjes kunnen elkaar na schooltijd bezoeken.

Werkwijze BSO:  Kinderen hebben inspraak in de activiteiten Door middel van gesprekjes is de vaste BSO medewerker op de hoogte van de actualiteiten in het kind zijn leven. Er wordt elke dag een buiten en binnen activiteit aangeboden. Voorbeelden van binnen en buiten activiteiten zijn:

Binnen: koken, knutselen, gezamenlijke spellen. Buiten: gezamenlijke spellen zoals hockey, voetbal, verstoppertje etc.

Vakantie activiteiten:  In de vakanties organiseren wij voor elke dag een leuke activiteit. Zo gaan wij met de kinderen naar het bos, bezoeken wij diverse speeltuinen, gaan we zwemmen, bezoeken wij musea etc. Een overzicht van onze tarieven en vakantiepakketen vindt u op onze website: http://www.kdvtomaz.nl/  Kom gerust eens bij ons kijken. U bent, samen met uw kind van harte welkom en kunt terecht bij de vestigingsmanager van BSO Tomaz.

Vestigingsmanager: H.Twelkemeijer. E-mail: BSO@kdvtomaz.nl. Tel.: 030-3031463.

 

BSO Het Fantaziehuis

Het Fantaziehuis;  een creatieve ontdekplek voor alle kinderen tussen de vier en twaalf jaar. Het Fantaziehuis biedt een plek voor kinderen waar je met al je zintuigen aan de slag kan. Met je handen uit de mouwen maak je prachtige kunstwerken met verschillende materialen. We hebben muziek-, theater- en sportlessen. En natuurlijk kun je ook heerlijk onderuitgezakt op de bank een boek lezen of buiten een potje voetballen.

Kinderen van de Dominicus school zijn van harte welkom bij onze buitenschoolse opvang bij de locaties Johan de Witt of Victor Hugo.

Ons team bestaat uit mensen met verschillende achtergronden. Naast pedagogische kennis hebben we een groot aanbod aan kunstzinnige en creatieve medewerkers. Alle medewerkers zijn erop gericht het kind een veilige, ontspannen en creatieve tijd te geven waar ieder kind gezien en gehoord wordt

Informatie over Het Fantaziehuis en de buitenschoolse opvang leest u op http://www.fantaziehuis.nl/ Voor vragen en opmerkingen kunt u ons bellen via 030 2452020 of mailen via info@fantaziehuis.nl Het Wilde Westen