Opvang: TSO en BSO

TSO St. Dominicus

Per 2018-2019 gaat de St. Dominicusschool over op een vijf gelijke dagenrooster.

Het nieuwe rooster heeft een TSO voorziening. Naast de leerkrachten worden externe krachten ingezet om de pauze van de kinderen en de leerkrachten goed te laten verlopen. Ouders hebben de keuze om van deze voorziening gebruik te maken. Het voorstel van de schoolleiding om op deze manier te gaan werken is door een ruime meerderheid van ouders middels een stemming ondersteund. De Medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de nieuwe werkwijze.

De nieuwe TSO regeling is opgezet met de bedoeling om alle kinderen tijdens de lunch op school te laten blijven. Met een bijdrage van € 1,- per TSO beurt van ouders huren we personeel in om een goede pauze voor kinderen en leerkrachten mogelijk te maken. De leerkrachten investeren in een goede pauze voor de kinderen door samen met de kinderen te eten. Zo wordt een rustiger dag voor de kinderen georganiseerd. Toch is het mogelijk andere keuzes te maken, TSO is niet verplicht.

De prijs voor de TSO is vastgesteld voor schooljaar 2018-2019 en kan alleen met instemming van de medezeggenschapsraad gewijzigd worden.

Pauzerooster:
Omdat het niet mogelijk is met alle groepen tegelijk buiten te spelen, zijn er verschillende pauzetijden voor lunchen en spelen. Hieronder het tijdenrooster:

tijd
Groepen   1-2
Groep 3-4
Groep 5- 6
Locatie Cereol groep 7
Locatie Cereol groep 8
11:30
lunch vanaf 11.40
pauze - spel
11:45
lunch
pauze - spel
12:00
pauze - spel
lunch tot 12.20
pauze - spel
12:15
pauze - spel
lunch vanaf 12:10
pauze - spel
lunch vanaf 12:10
12:30
 
pauze - spel
lunch tot 12:50
pauze - spel
12:45
pauze - spel
pauze - spel
13:00


Als uw kind geen gebruik maakt van de TSO bent u zelf verantwoordelijk voor de middagpauze. U kunt uw kind ophalen en terugbrengen bij de klas (groep 1-2) of uw kind zelfstandig naar buiten laten komen en naar de groep laten gaan(groep 3 t/m 6) of zelfstandig naar huis laten komen en weer naar school laten gaan (groep 7-8).

Activiteiten bij de TSO
TSO is vrije tijd voor kinderen. Ze kunnen zelf keuzes maken over hoe ze deze tijd invullen. We streven er naar om altijd naar buiten te gaan. Een frisse neus is voor iedereen goed.

Buiten zijn activiteiten die kinderen zelf bedenken en activiteiten die aangeboden worden door de TSO medewerkers. TSO medewerkers bieden vooral bewegingsspelletjes aan.

Personele invulling van de TSO
De school streeft er naar de pauze van de kinderen te laten begeleiden door uitsluitend gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Dit schooljaar is een overgangsfase waarin de pool van pedagogisch medewerkers aangevuld wordt met bekwame vrijwilligers.

Kosten van de TSO
Met de bijdrage van ouders huren we personeel in dat de pauze voor kinderen en leerkrachten mogelijk maakt. De kosten worden zo laag mogelijk gehouden terwijl er een goede kwaliteit van opvang is Regulier gebruik maken van de TSO kost € 1,- Incidenteel gebruik maken van de TSO kost € 3,50.

U betaalt alleen de daadwerkelijke schoolweken. Het jaarbedrag wordt verdeeld over 11 maanden en maandelijks geïncasseerd.

Incidenteel gebruik maken van de TSO is mogelijk. De kosten van incidenteel gebruik maken zijn veel hoger. U betaalt ook voor de handelingskosten en bankkosten van facturering en incasso. In 2018-2019 is dit bedrag € 3,50 (gelijk aan dat van 2017-2018)

Tot en met december 2018 zal dit bedrag voor incidentele TSO gelijk zijn aan reguliere TSO i.v.m. de startperiode van het nieuwe rooster.

Als u wel gebruik wil maken van de TSO maar de kosten voor u een probleem zijn, neem dan contact op met de schoolleiding.

Overeenkomst TSO
Aan het begin van het schooljaar geeft u op, op welke dagen u gebruik maakt van de TSO. Namens de school stelt een administratiekantoor (DebiCare) de overeenkomsten op en regelt de betaling middels automatische incasso.

In verband met de regels voor het verstrekken van gegevens is het noodzakelijk dat u toestemming verleent met een formulier waarop u een handtekening zet.

De overeenkomst kunt u twee keer per jaar kosteloos wijzigen. Wijzigt u vaker, dan kunt u te maken krijgen met handelingskosten.

Administratiekantoor DebiCare
De St. Dominicusschool het administratiekantoor DebiCare ingehuurd om de kindadministratie van de tussenschoolse opvang te verzorgen.

DebiCare Nederland BV is een landelijk opererende organisatie die de administratie verricht van kinderopvanginstellingen en scholen vanuit een centraal kantoor in Barendrecht.

Contactpersoon en bereikbaarheid
DebiCare zal de totale administratie van de TSO gaan overnemen, wat betekent dat u met alle vragen omtrent inschrijvingen, wijzigingen, contracten, facturen en incasso bij ons terecht kunt.

De vaste contactpersonen bij DebiCare zijn:

Zij zijn elke werkdag m.u.v. woensdag  telefonisch bereikbaar van 09.00 – 17.00 uur op 0180 - 55 59 11.
 

BSO Oog in Al

U heeft bewust gekozen voor de St. Dominicusschool voor het onderwijs, maar ook voor de sfeer en het pedagogische klimaat van deze school. Wij zien dat ouders het prettig vinden dat er overleg en aansluiting is tussen school en BSO. BSO Oog in Al biedt goede en gezellige voor- en naschoolse opvang aan die aansluit op hoe het op onze school gaat.

BSO voor elke leeftijd: Als uw kindje start op school vindt hij/zij dat waarschijnlijk heel leuk, maar ook best een beetje spannend. Daarom is de eerste groep van onze BSO, de Stoere Stapjes in de school gevestigd. Niet eerst verzamelen op het schoolplein en een stuk lopen, maar samen met de pedagogisch medewerker de gang oversteken en welkom geheten worden in onze gezellige huiskamer waar de jongste kinderen van onze school komen. Want dat vinden wij belangrijk, als uw kind niet thuis is voor of na school, dat uw kind zich thuis voelt bij BSO Oog in Al. Omdat er grote behoefte verschillen zijn tussen kinderen van 4 tot 12 jaar, zijn onze BSO’s ingericht voor verschillende leeftijdsgroepen.

Vanaf groep 3 gaan de kinderen daarom naar BSO Zevensprong, gevestigd in het scoutinggebouw in Oog in Al. Lekker ravotten in ons ‘bos’ en de activiteiten zijn afgestemd op deze leeftijd. Vanaf groep 5 bieden wij opvang op BSO Zwaluwen, gelegen op een fantastische sportlocatie met een uitdagend aanbod voor de oudere kinderen. Uiteraard een sportprogramma, maar natuurlijk ook een goed aanbod voor de kinderen die van andere soort activiteiten houden. De kinderen zijn vanaf groep 5 ook van harte welkom op BSO Cereol in de Cereol fabriek. Park Oog in Al ligt voor de deur, dus ook daar zijn we te vinden met de kinderen.

Een thuis als je niet thuis bent: Uit school wordt uw kind ontvangen door ons vaste team. Voor de kinderen is het vrije tijd, dus na het gemeenschappelijke drinken kan er vrij gespeeld worden of nemen ze deel aan één van de activiteiten of activiteitenclubjes van meerdere weken. Het stimuleren van coöperatief spelen en deelname aan clubjes en themaweken, vormen kernpunten van ons pedagogisch beleid. Daarbij kijken wij uiteraard goed naar de behoefte van uw kind, meedoen is een keuze.

Voorschoolse opvang: Op de Stoere Stapjes bieden wij in school ook voorschoolse opvang aan vanaf 7 uur ´s ochtends, ook tijdens de vakanties en studiedagen. Wij zorgen ervoor dat uw kind na een rustige start in de klas komt. Ook als uw kind niet van onze BSO gebruik maakt, kunt u hiervan gebruikmaken.

BSO voor ouders: Omdat BSO Oog in Al in 1995 is opgericht door en voor ouders en nog steeds bestuurd wordt door een ouder met kinderen op onze BSO locaties, zijn wij er zeer op gericht om zoveel mogelijk aan te sluiten op de wensen van u als ouder. Zo bieden wij bijvoorbeeld flexibele contracten en een terugfietsservice die de kinderen van BSO Zwaluwen weer terug brengt bij de St. Dominicus school, zodat u niet zelf op verschillende punten uw kinderen weer op hoeft te halen.

Wilt u meer informatie en voor onze tarieven, kijk op onze website www.bso-ooginal.nl of neem voor persoonlijke afstemming contact op met directeur Annemieke Vermunt via 030-2080055 of info@bso-ooginal.nl of loop binnen bij één van onze locaties.

 

BSO Partou  

Buitenschoolse opvang bij Partou

Bij Partou kunt u rekenen op goede zorg voor uw kind, in een veilige, liefdevolle omgeving. Persoonlijke aandacht en plezier staan voorop. Partou is óók de plek waar fantasie en verbeelding alle ruimte krijgen. Met verrassende activiteiten inspireren we de kinderen en helpen we ze spelenderwijs te leren en de wereld te ontdekken. Elke dag iets bijzonders, dat is Partou!

Plezier en ontspanning na een drukke schooldag zijn belangrijk. Kinderen kunnen vrij spelen maar hebben ook de keuze uit een breed, gevarieerd activiteitenaanbod. Buiten, bewegen en muziek staan hierbij centraal. In de vakanties hebben we een afwisselend vakantieprogramma en trekken we er lekker op uit: naar buiten, een museum of sportieve activiteiten. Of we gaan op pad met onze eigen Natuurbus of op ontdekking in de Ontdekbus.

Flexibele opvang en contractvormen

Kiest u voor opvang het hele jaar door of alleen tijdens schoolweken? Opvang tijdens studiedagen van school - zonder extra kosten. Bij Partou regelen we de opvang zoals u het wilt. Met een contract dat is afgestemd op uw wensen. Meer informatie vindt u op www.partou.nl.

Beleef de dag mee

Partou maakt gebruik van een uniek digitaal platform en app: Mijn Kind. Ouders kunnen via foto’s en korte verslagen de dag van hun kind op afstand meebeleven. Hierdoor krijgen ze een nog beter beeld van wat er zich afspeelt op de bso tussen het brengen en het ophalen van hun kind.

Partou in Utrecht

In Utrecht, Oog in Al heeft Partou 3 vestigingen. Onze buitenschoolse opvang is gevestigd op Kanaalweg 95a, Kanaalweg 176 en Kennedylaan 7, sport bso.

Meer informatie? Kijk dan hier:

https://www.partou.nl/kinderopvang-utrecht/utrecht/oog-in-al/kanaalweg95a

https://www.partou.nl/kinderopvang-utrecht/utrecht/oog-in-al/kanaalweg176

https://www.partou.nl/kinderopvang-utrecht/utrecht/oog-in-al/kennedylaan

 

BSO BLOS

Op onze locatie aan de Richard Wagnerlaan (Oog in Al) bieden wij kleinschalige buitenschoolse opvang aan.

Bij BLOS gaat je kind na school ontspannen en vooral ook veel toffe dingen doen, want bij BLOS is iedere dag een beleving. Je kind is nieuwsgierig en gaat graag op ontdekking. Bij BLOS buitenschoolse opvang krijg je daar alle ruimte voor. Kinderen kunnen bij ons in een vertrouwde en veilige omgeving samen spelen met vriendjes en deelnemen aan leuke, afwisselende en uitdagende activiteiten.

Na schooltijd is er altijd eerst tijd voor een hapje en een drankje. Jouw kind kan dan even bijkomen van de schooldag en kan ook zijn verhaal kwijt. Daarna is het tijd om te spelen, samen of alleen. Ook zijn er kinderen die misschien liever nog even rustig aan hun huiswerk willen werken. Ook dat kan bij BLOS!

Gedurende het hele jaar, ook tijdens vakanties, worden er allerlei activiteiten georganiseerd waarbij kinderen gestimuleerd worden om hun eigen talenten te ontdekken. We maken onderscheid in een viertal categorieën:

  • Kunst & creatief
  • Muziek, dans en theater
  • Natuur & techniek
  • Sport & spel

Bij BLOS is er altijd iets leuks te doen en vliegen de middagen voorbij. Wil je meer weten? Kijk dan op onze website. Bellen naar 030-6047599 of mailen naar info@blos.nl mag natuurlijk ook. Een keertje komen kijken? Je bent van harte welkom! Een rondleiding vraag je hier aan.

 

BSO Het Fantaziehuis

Het Fantaziehuis;  een creatieve ontdekplek voor alle kinderen tussen de vier en twaalf jaar. Het Fantaziehuis biedt een plek voor kinderen waar je met al je zintuigen aan de slag kan. Met je handen uit de mouwen maak je prachtige kunstwerken met verschillende materialen. We hebben muziek-, theater- en sportlessen. En natuurlijk kun je ook heerlijk onderuitgezakt op de bank een boek lezen of buiten een potje voetballen.

Kinderen van de Dominicus school zijn van harte welkom bij onze buitenschoolse opvang bij de locaties Johan de Witt of Victor Hugo.

Ons team bestaat uit mensen met verschillende achtergronden. Naast pedagogische kennis hebben we een groot aanbod aan kunstzinnige en creatieve medewerkers. Alle medewerkers zijn erop gericht het kind een veilige, ontspannen en creatieve tijd te geven waar ieder kind gezien en gehoord wordt

Informatie over Het Fantaziehuis en de buitenschoolse opvang leest u op http://www.fantaziehuis.nl/ Voor vragen en opmerkingen kunt u ons bellen via 030 2452020 of mailen via info@fantaziehuis.nl Het Wilde Westen