Klachtenregeling

Klachten op school, hoe los je ze op?

Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden problemen mee hebben. Ze zijn dan niet machteloos, ze kunnen hierover in gesprek gaan met de betrokkenen of een klacht indienen. Een onafhankelijke klachtencommissie doet er dan een uitspraak over. Contact leggen met de klachtencommissie kan als volgt:
Bureau van de Klachtencommissie
Postbus 82324
2508 EH Den Haag

telefoonnummer 070-3925508 (van 9.00 tot 12.00 uur)
telefaxnummer 070-3020836
e-mail info@geschillencies-klachtencies.nl

 

Ga naar de contact- of vertrouwenspersoon

Als u er niet in slaagt het probleem alleen op te lossen, kunt u altijd terecht bij de contactpersonen van onze school. Hij of zij is verbonden aan school en kan u adviseren met wie u het beste in gesprek kunt gaan. De contactpersoon kan u ook doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de school. Bij beiden kunt u vertrouwelijk uw verhaal kwijt. Als u wilt, kan de vertrouwenspersoon ook bemiddelen bij een conflict. Mocht u besluiten een klacht in te dienen bij de klachtencommissie, dan kan de vertrouwenspersoon u daarbij ondersteunen.

De contactpersonen voor onze school zijn Jelle van Zelst en Saskia Knaven. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 030 2933592

De externe vertrouwenspersoon voor onze school zijn:
mevr. Angela Groen en mevr. Sonja Deutz van de CEDgroep. Postbus 8639 3009 AP  Rotterdam 
Centraal e-mailadres voor externe vertrouwenspersoon-zaken (incl. klachtzaken en advies): evp@cedgroep.nl
Bezoekadres: Dwerggras 30 068 PC Rotterdam 
telefoon: 010 4071599 of 010-4071993

Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, radicalisering, ernstig fysiek geweld of geestelijk geweld (pesten) kunt u ook contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie. De vertrouwensinspecteur adviseert en ondersteunt u bij deze klachten. Leerlingen, leraren, ouders en andere betrokkenen kunnen een beroep doen op de vertrouwensinspecteur. Bij een vermoeden van seksueel misbruik is een school wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteurs zijn telefonische bereikbaar via telefoon 0900-1113111.

Heeft u behoefte aan meer informatie dan verwijzen wij u naar de klachtenregeling en/of het klachtenschema van de KSU.