Klachtenregeling

Klachten op school, hoe los je ze op?

Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden problemen mee hebben. Ze zijn dan niet machteloos, ze kunnen hierover in gesprek gaan met de betrokkenen of een klacht indienen. Een onafhankelijke klachtencommissie doet er dan een uitspraak over. Contact leggen met de klachtencommissie kan als volgt:
Bureau van de Klachtencommissie
Postbus 82324
2508 EH Den Haag

telefoonnummer070-3925508 (van 9.00 tot 12.00 uur)
telefaxnummer070-3020836
e-mailinfo@geschillencies-klachtencies.nl

 

Ga naar de contact- of vertrouwenspersoon

Als u er niet in slaagt het probleem alleen op te lossen, kunt u altijd terecht bij de contactpersonen van onze school. Hij of zij is verbonden aan school en kan u adviseren met wie u het beste in gesprek kunt gaan. De contactpersoon kan u ook doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de school. Bij beiden kunt u vertrouwelijk uw verhaal kwijt. Als u wilt, kan de vertrouwenspersoon ook bemiddelen bij een conflict. Mocht u besluiten een klacht in te dienen bij de klachtencommissie, dan kan de vertrouwenspersoon u daarbij ondersteunen.

De contactpersonen voor onze school zijn Maria Jansen en Dagmar de Goede. Zij zijn ook te bereiken via telefoon 030 2933592.

De extern vertrouwenspersoon voor onze school is Dhr. Ed Olijkan van de CED groep. Dwerggras 30, 3068 PC, Rotterdam. Telefoon: 0104071599. Email: evp@cedgroep.nl

Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, radicalisering, ernstig fysiek geweld of geestelijk geweld (pesten) kunt u ook contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie. De vertrouwensinspecteur adviseert en ondersteunt u bij deze klachten. Leerlingen, leraren, ouders en andere betrokkenen kunnen een beroep doen op de vertrouwensinspecteur. Bij een vermoeden van seksueel misbruik is een school wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteurs zijn telefonische bereikbaar via telefoon 0900-1113111.

Heeft u behoefte aan meer informatie dan verwijzen wij u naar de klachtenregeling en/of het klachtenschema van de KSU.