Aanmelden

Aanmelden

De Sint Dominicusschool is een van de vier basisscholen in Oog in Al. Elk schooljaar kunnen er 95 vierjarige kinderen instromen op de St. Dominicusschool. Ons plaatsingsbeleid is erop gericht de kinderen die in Oog in Al, Nieuw Welgelegen en Leeuwesteyn wonen in de wijk naar school te laten gaan. Indien u in een andere wijk dan bovenstaande woont, adviseren wij u een school in uw buurt te zoeken.

Van vooraanmelding tot toelating

Hieronder wordt het proces van aanmelding tot inschrijving stap voor stap uitgelegd.

Vooraanmelding: Met het vooraanmeldingsformulier maakt u uw interesse in onze school kenbaar. Vooraanmelden kan vanaf de geboorte tot aan de derde verjaardag van uw kind. Belangrijk om te weten is dat een vooraanmelding geen recht geeft op een plek op school.

Aanmelding: Wanneer u een vooraanmelding heeft gedaan, nodigen wij u rond de derde verjaardag van uw kind uit voor een rondleiding. Na het bijwonen van een rondleiding kunt u uw kind aanmelden op school. Het aanmeldformulier wordt na de rondleiding uitgereikt.

Plaatsing: Wij hebben plek voor 23 à 24 vierjarigen per kwartaal. Aan het eind van elk kwartaal inventariseren wij de aanmeldingen en ontvangt u bericht of wij plek hebben voor uw kind.

Is uw kind jarig in...dan hoort u of er plek voor hem/haar is in:
januari, februari of maart   april
april, mei of juni   juli
juli, augustus of september   oktober
oktober, november of december   januari

Bijvoorbeeld: Sophie is geboren op 3 augustus 2020. Haar plaatsing is in oktober 2023, u hoort dan of er een plekje voor Sophie is.

Bij de plaatsing zijn de volgende regels van toepassing:

  • Jongere broertjes en zusjes van al schoolgaande en toekomstig schoolgaande kinderen hebben te allen tijde voorrang
  • Kinderen uit Oog in Al, Nieuw Welgelegen en Leeuwesteyn hebben voorrang op kinderen uit andere wijken
  • Als er te weinig plaatsen beschikbaar zijn, bepaalt een loting welke kinderen geplaatst worden. De datum van vooraanmelding speelt hierbij geenrol.
  • De eventuele overige beschikbare plaatsen kunnen worden opgevuld door leerlingen van buiten ons postcodegebied.

Bij de plaatsing is het ook van belang dat wij op de hoogte zijn van eventuele factoren die invloed hebben op de onderwijsparticipatie van uw kind. Wij willen ieder kind het onderwijs bieden dat hij of zij nodig heeft. Indien wij niet aan de onderwijsbehoeften kunnen voldoen, zoeken wij samen met u naar passend onderwijs voor uw kind.

Toelating: Als u de plaats voor uw kind heeft geaccepteerd, is hij of zij toegelaten op de St. Dominicusschool.

Aanmelding voor groep 2 of hoger

Leerlingen van andere scholen kunnen alleen geplaatst worden als de schoolleiding bepaalt dat daar in de desbetreffende groep nog ruimte (groepsgrootte in combinatie met onderwijsbehoeften)  voor is. Als blijkt dat er nog ruimte is, heeft u eerst een oriënterend gesprek met onze schoolleider of met de intern begeleider. In dat gesprek wordt onder andere gekeken naar de leerprestaties, de ontwikkeling van de taakgerichtheid en het sociaal functioneren van uw kind. Met de school van herkomst is er ook altijd contact voordat tot plaatsing kan worden overgegaan. Op basis van bovenstaande informatie nemen wij een besluit om wel of niet tot plaatsing over te gaan, want als school willen wij kunnen voldoen aan de eventuele gevraagde onderwijsbehoefte om uw kind het onderwijs te bieden dat hij of zij nodig heeft.

Rondleidingen

Bijna iedere woensdagochtend is er een rondleiding door de school en een kennismaking met de schoolleider. Als u een vooraanmelding heeft gedaan voor uw kind en u woont binnen ons postcodegebied, dan wordt u vanzelf voor een rondleiding uitgenodigd als uw kind ongeveer 3 jaar is.

Als u geen vooraanmelding heeft gedaan en u woont binnen ons postcodegebied, kunt u, als uw kind tussen de 2,5 en 3 jaar oud is, zich inschrijven voor een rondleiding via  info.stdominicus@ksu-utrecht.nl.

Tijdens de rondleiding komen school specifieke zaken aan de orde, zoals de organisatie, het onderwijs, de indeling van de groepen, de betrokkenheid van ouders en dergelijke. We maken ook een rondje door de school, zodat u het onderwijs in de praktijk ziet en de sfeer kunt proeven.

Vragen en contact

Als u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze leerlingadministratie, bij voorkeur via info.stdominicus@ksu-utrecht.nl