Schooltijden


Wij hanteren de volgende schooltijden:

Maandag t/m vrijdag van 8:25 tot 14:15 uur.

Om 8:15 uur gaat de schooldeur open.