Activiteitencommissie

Deze ‘club’ van ouders zorgt voor het goed verlopen van alle festiviteiten op school en ook buiten de schooltijden om. Dit kan uiteraard alleen met hulp van het team en van vele andere ouders. De leden van de activiteitencommissie hebben een “ambtstermijn” van twee jaar, met uitzondering van de penningmeester, deze zit namelijk drie jaar. Ieder lid mag langer deel uitmaken van de AC, maar is dit niet verplicht.

Dominicusshirts
De Activiteitencommissie regelt groene Dominicus t-shirts. Deze zijn in verschillende maten voor 7 euro te koop bij de conciërge/klassenassistente bij de ingang van de school. Handig en leuk voor sportdagen, de avondvierdaagse, Koningsdag en andere evenementen.

Vrijwillige ouderbijdrage

Onze school vraagt een vrijwillige ouderbijdrage van € 70,00 per kind. Van dit geld gaat € 35,00 naar de Activiteitencommissie, die daarvan o.m. de volgende zaken

 • Schoolkamp
 • Schoolreis kleuters, groepen 4 en 6
 • Sinterklaas
 • Kerst
 • Carnaval
 • Afscheid groep 8
 • Sportdagen

De school ontvangt de resterende € 35,00 en betaalt daarvan onder andere:

 • de extra toiletschoonmaak tussen de middag
 • de bibliotheekpasjes van elke groep om zodoende om de drie weken nieuwe boeken te kunnen lenen
 • culturele activiteiten van het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK), het Wilde Westen en andere instellingen
 • het busvervoer van de diverse groepen naar allerlei buitenschoolse activiteiten
 • training sociale vaardigheden in groep 7 (jaarlijks terugkerend project).

Naast de ouderbijdrage wordt er in groep 8 nog een extra bijdrage gevraagd voor het schoolkamp. Deze bijdrage is ook ongeveer 100 euro. Met dit geld kunnen de groepen 8 een week op kamp.

De schoolleiding van de school legt jaarlijks aan de MR verantwoording af voor de besteding van het schooldeel. De MR stelt de ouderbijdrage jaarlijks vast.