Activiteitencommissie

Deze ‘club’ van ouders zorgt voor het goed verlopen van alle festiviteiten op school en ook buiten de schooltijden om. Dit kan uiteraard alleen met hulp van het team en van vele andere ouders. De leden van de activiteitencommissie hebben een “ambtstermijn” van twee jaar, met uitzondering van de penningmeester, deze zit namelijk drie jaar. Ieder lid mag langer deel uitmaken van de AC, maar is dit niet verplicht.

Dominicusshirts
De Activiteitencommissie regelt groene Dominicus t-shirts. Deze zijn in verschillende maten voor € 7,00 te koop bij de conciërge bij de ingang van de school. Handig en leuk voor sportdagen, de avondvierdaagse, Koningsdag en andere evenementen.

Vrijwillige ouderbijdrage
Onze school vraagt ieder schooljaar een vrijwillige ouderbijdrage aan de ouders. Deze bijdrage is zeer gewenst voor het uitvoeren van alle activiteiten, maar deze bijdrage is niet verplicht. Elke leerling neemt deel aan deze activiteiten, ongeacht of de vrijwillige bijdrage door zijn/haar ouder(s) betaald is.

De hoogte van de ouderbijdrage is € 70,00 per leerling. Van dit bedrag gaat € 35,00 naar de Activiteitencommissie, die daarvan onder meer de volgende zaken betaalt:

 • Schoolkamp voor de groepen 3, 5, 7 en 8
 • Schoolreis voor de kleuters en de groepen 4 en 6
 • Sinterklaas
 • Kerst
 • Carnaval
 • Koningsspelen
 • Afscheid groep 8
 • Sportdagen

De school ontvangt de resterende € 35,00 en betaalt daarvan onder andere:

 • de extra toiletschoonmaak tussen de middag
 • bibliotheekpasjes voor elke groep om zodoende om de drie weken nieuwe boeken te kunnen lenen
 • culturele activiteiten van het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK), het Wilde Westen en andere instellingen
 • het busvervoer van de diverse groepen naar allerlei buitenschoolse activiteiten
 • training sociale vaardigheden in groep 7 (jaarlijks terugkerend project).

Naast de ouderbijdrage wordt er in groep 8 nog een extra bijdrage gevraagd van € 125. Van deze bijdrage is € 100 bestemd voor het schoolkamp, de overige € 25 is bestemd voor het afscheid van groep 8.

De schoolleiding van de school legt jaarlijks aan de MR verantwoording af voor de besteding van het schooldeel. De MR stelt de ouderbijdrage jaarlijks vast.