TSO St. Dominicus

Per 2018-2019 gaat de St. Dominicusschool over op een vijf gelijke dagenrooster.

Het nieuwe rooster heeft een TSO voorziening. Naast de leerkrachten worden externe krachten ingezet om de pauze van de kinderen en de leerkrachten goed te laten verlopen. Ouders hebben de keuze om van deze voorziening gebruik te maken. Het voorstel van de schoolleiding om op deze manier te gaan werken is door een ruime meerderheid van ouders middels een stemming ondersteund. De Medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de nieuwe werkwijze.

De nieuwe TSO regeling is opgezet met de bedoeling om alle kinderen tijdens de lunch op school te laten blijven. Met een bijdrage van € 1,- per TSO beurt van ouders huren we personeel in van BSO Oog in Al om een goede pauze voor kinderen en leerkrachten mogelijk te maken. De leerkrachten investeren in een goede pauze voor de kinderen door samen met de kinderen te eten. Zo wordt een rustiger dag voor de kinderen georganiseerd. Toch is het mogelijk andere keuzes te maken, TSO is niet verplicht.

De prijs voor de TSO is vastgesteld voor schooljaar 2018-2019 en kan alleen met instemming van de medezeggenschapsraad gewijzigd worden.

Pauzerooster:
Omdat het niet mogelijk is met alle groepen tegelijk buiten te spelen, zijn er verschillende pauzetijden voor lunchen en spelen. Hieronder het tijdenrooster:

tijd
Groepen   1-2
Groep 3-4
Groep 5- 6
Locatie Cereol groep 7
Locatie Cereol groep 8
11:30
lunch vanaf 11.40
pauze - spel
11:45
lunch
pauze - spel
12:00
pauze - spel
lunch tot 12.20
pauze - spel
12:15
pauze - spel
lunch vanaf 12:10
pauze - spel
lunch vanaf 12:10
12:30
 
pauze - spel
lunch tot 12:50
pauze - spel
12:45
pauze - spel
pauze - spel
13:00


Als uw kind geen gebruik maakt van de TSO bent u zelf verantwoordelijk voor de middagpauze. U kunt uw kind ophalen en terugbrengen bij de klas (groep 1-2) of uw kind zelfstandig naar buiten laten komen en naar de groep laten gaan(groep 3 t/m 6) of zelfstandig naar huis laten komen en weer naar school laten gaan (groep 7-8).

Activiteiten bij de TSO
TSO is vrije tijd voor kinderen. Ze kunnen zelf keuzes maken over hoe ze deze tijd invullen. We streven er naar om altijd naar buiten te gaan. Een frisse neus is voor iedereen goed.

Buiten zijn activiteiten die kinderen zelf bedenken en activiteiten die aangeboden worden door de TSO medewerkers. TSO medewerkers bieden vooral bewegingsspelletjes aan.

Personele invulling van de TSO
De school streeft er naar de pauze van de kinderen te laten begeleiden door uitsluitend gediplomeerde pedagogisch medewerkers van BSO Oog in Al . Dit schooljaar is een overgangsfase waarin de pool van pedagogisch medewerkers aangevuld wordt met bekwame vrijwilligers.

Kosten van de TSO
Met de bijdrage van ouders huren we personeel in dat de pauze voor kinderen en leerkrachten mogelijk maakt. De kosten worden zo laag mogelijk gehouden terwijl er een goede kwaliteit van opvang is Regulier gebruik maken van de TSO kost € 1,- Incidenteel gebruik maken van de TSO kost € 3,50.

U betaalt alleen de daadwerkelijke schoolweken. Het jaarbedrag wordt verdeeld over 11 maanden en maandelijks geïncasseerd.

Incidenteel gebruik maken van de TSO is mogelijk. De kosten van incidenteel gebruik maken zijn veel hoger. U betaalt ook voor de handelingskosten en bankkosten van facturering en incasso. In 2018-2019 is dit bedrag € 3,50 (gelijk aan dat van 2017-2018)

Tot en met december 2018 zal dit bedrag voor incidentele TSO gelijk zijn aan reguliere TSO i.v.m. de startperiode van het nieuwe rooster.

Als u wel gebruik wil maken van de TSO maar de kosten voor u een probleem zijn, neem dan contact op met de schoolleiding.

Overeenkomst TSO
Aan het begin van het schooljaar geeft u op, op welke dagen u gebruik maakt van de TSO. Namens de school stelt een administratiekantoor (DebiCare) de overeenkomsten op en regelt de betaling middels automatische incasso.

In verband met de regels voor het verstrekken van gegevens is het noodzakelijk dat u toestemming verleent met een formulier waarop u een handtekening zet.

De overeenkomst kunt u twee keer per jaar kosteloos wijzigen. Wijzigt u vaker, dan kunt u te maken krijgen met handelingskosten.

Administratiekantoor DebiCare
De St. Dominicusschool het administratiekantoor DebiCare ingehuurd om de kindadministratie van de tussenschoolse opvang te verzorgen.

DebiCare Nederland BV is een landelijk opererende organisatie die de administratie verricht van kinderopvanginstellingen en scholen vanuit een centraal kantoor in Barendrecht.

Contactpersoon en bereikbaarheid
DebiCare zal de totale administratie van de TSO gaan overnemen, wat betekent dat u met alle vragen omtrent inschrijvingen, wijzigingen, contracten, facturen en incasso bij ons terecht kunt.

De vaste contactpersoon bij DebiCare is:

Zij is telefonisch bereikbaar van 09.00 – 17.00 uur op 0180 - 55 59 11.