TSO St. Dominicus

De St. Dominicusschool maakt gebruik van een vijf-gelijke-dagenrooster, met daarbij een voorziening voor de Tussenschoolse Opvang (TSO).

Naast de leerkrachten worden externe krachten ingezet om de lunchpauze van de kinderen en de leerkrachten goed te laten verlopen. Ouders hebben de keuze om van deze voorziening gebruik te maken, het is niet verplicht.

De TSO-regeling is opgezet met de bedoeling om alle kinderen tijdens de lunch op school te laten blijven. Met een bijdrage van € 0,95 per TSO-beurt per kind huurt de school TSO-medewerkers in.

De leerkrachten investeren in een goede pauze voor de kinderen door samen met de kinderen te eten. Na deze gezamenlijke lunch heeft de leerkracht pauze en gaan de kinderen (buiten)spelen onder toezicht van een TSO-medewerker. Zo wordt een rustige dag voor de kinderen georganiseerd.

Pauzerooster:
Omdat het niet mogelijk is met alle groepen tegelijk buiten te spelen, zijn er verschillende pauzetijden voor lunchen en spelen. Hieronder het tijdenrooster:

tijd
Groepen   1-2
Groep 3-4
Groep 5- 6
Locatie Cereol groep 7
Locatie Cereol groep 8
11:30
lunch vanaf 11.40
pauze - spel
11:45
lunch
pauze - spel
12:00
pauze - spel
lunch tot 12.20
pauze - spel
12:15
pauze - spel
lunch vanaf 12:10
pauze - spel
lunch vanaf 12:10
12:30
 
pauze - spel
lunch tot 12:50
pauze - spel
12:45
pauze - spel
pauze - spel
13:00

Als uw kind geen gebruik maakt van de TSO, bent u zelf verantwoordelijk voor de middagpauze. U kunt uw kind ophalen en terugbrengen bij de klas (groep 1-2) of uw kind zelfstandig naar buiten laten komen en weer naar de groep laten gaan (groep 3 t/m 6) of zelfstandig naar huis laten komen en weer naar school laten gaan (groep 7-8).

Activiteiten bij de TSO
TSO is vrije tijd voor kinderen. Ze kunnen zelf keuzes maken over hoe ze deze tijd invullen. We streven er naar om altijd naar buiten te gaan. Een frisse neus is voor iedereen goed.

Buiten zijn activiteiten die kinderen zelf bedenken en activiteiten die aangeboden worden door de TSO-medewerkers. TSO-medewerkers bieden vooral bewegingsspelletjes aan.

Personele invulling van de TSO
In de pauze worden de kinderen begeleid door een vast team van TSO-medewerkers, van wie een aantal personen ook werkzaam is als pedagogisch medewerker bij BSO Oog in Al.

Kosten van de TSO
Regulier gebruik maken van de TSO kost € 0,95 per keer. Incidenteel gebruik maken van de TSO kost € 3,50 per keer.

U betaalt alleen de daadwerkelijke schoolweken. Het jaarbedrag wordt verdeeld over 11 maanden en maandelijks geïncasseerd.

Incidenteel gebruik maken van de TSO is mogelijk. De kosten van incidenteel gebruik maken zijn veel hoger, namelijk € 3,50 per kind per keer, omdat u ook betaalt voor de handelingskosten en bankkosten van eenmalige facturering en incasso.

Als u gebruik wilt maken van de TSO, maar de kosten voor u een probleem zijn, dan kunt u contact opnemen met de schoolleiding.

Overeenkomst TSO
Als uw kind start op school, schrijft u hem/haar in bij de TSO. Er is geen wachtlijst. De TSO-overeenkomst stopt automatisch aan het eind van groep 8.

Per schooljaar kunt u de overeenkomst twee keer kosteloos wijzigen. Als u vaker wijzigingen wilt doorvoeren, kunnen er handelingskosten in rekening worden gebracht.

De school heeft de TSO-administratie uitbesteed aan Debicare. Debicare stelt de TSO-overeenkomsten op en regelt de betaling middels automatische incasso.

Administratiekantoor DebiCare
DebiCare Nederland BV is een landelijk opererende organisatie die de administratie verricht van kinderopvanginstellingen en scholen vanuit een centraal kantoor in Barendrecht.

Contactpersoon en bereikbaarheid
DebiCare beheert de totale administratie van de TSO. Dat betekent dat u met alle vragen omtrent inschrijvingen, wijzigingen, contracten, facturen en incasso bij Debicare terecht kunt.

De vaste contactpersoon bij DebiCare is:

Zij is telefonisch bereikbaar van 09.00 – 17.00 uur op 0180 - 55 59 11.