TSO St. Dominicus

Op de St. Dominicusschool hebben we een vijf-gelijke-dagenrooster. Het rooster heeft een TSO-voorziening. Deze is opgezet met de bedoeling om alle kinderen tijdens de lunch op school te laten blijven.

De leerkrachten investeren in een goede pauze voor de kinderen door samen met de kinderen te eten. Naast de leerkrachten worden externe krachten ingezet om de pauze van de kinderen en de leerkrachten goed te laten verlopen. Zo wordt een rustiger dag voor de kinderen georganiseerd.

Jaarlijks stelt de medezeggenschapsraad de ouderbijdrage voor de TSO vast. Met deze bijdrage huren we de externe krachten in. Ouders hebben de keuze om van de TSO voorziening gebruik te maken, TSO is niet verplicht.

Pauzerooster:
Omdat het niet mogelijk is met alle groepen tegelijk buiten te spelen, zijn er verschillende pauzetijden voor lunchen en spelen. Hieronder het tijdenrooster:

tijd
Groepen   1-2
Groep 3-4
Groep 5- 6
Locatie Cereol groep 7
Locatie Cereol groep 8
11:30
lunch vanaf 11.40
pauze - spel
11:45
lunch
pauze - spel
12:00
pauze - spel
lunch tot 12.20
pauze - spel
12:15
pauze - spel
lunch vanaf 12:10
pauze - spel
lunch vanaf 12:10
12:30
 
pauze - spel
lunch tot 12:50
pauze - spel
12:45
pauze - spel
pauze - spel
13:00

Als uw kind geen gebruik maakt van de TSO, bent u zelf verantwoordelijk voor de middagpauze. U kunt uw kind ophalen en terugbrengen bij de klas (groep 1-2) of uw kind zelfstandig naar buiten laten komen en weer naar de groep laten gaan (groep 3 t/m 6) of zelfstandig naar huis laten komen en weer naar school laten gaan (groep 7-8).

Activiteiten bij de TSO
TSO is vrije tijd voor kinderen. Ze kunnen zelf keuzes maken over hoe ze deze tijd invullen. We streven er naar om altijd naar buiten te gaan. Een frisse neus is voor iedereen goed.

Buiten zijn activiteiten die kinderen zelf bedenken en activiteiten die aangeboden worden door de TSO-medewerkers. TSO-medewerkers bieden vooral bewegingsspelletjes aan.

Personele invulling van de TSO
De school streeft ernaar de pauze van de kinderen te laten begeleiden door zo veel mogelijk gediplomeerde pedagogisch medewerkers, aangevuld met vrijwilligers die geschoold zijn in de Kanjertraining.

Kosten van de TSO
Met de bijdrage van ouders huren wij personeel in dat de pauze voor kinderen en leerkrachten mogelijk maakt. De kosten worden zo laag mogelijk gehouden, terwijl er een goede kwaliteit van opvang is. Gebruik maken van de TSO kost € 1,10 per dag per kind. Incidenteel van de TSO gebruik maken is niet meer mogelijk.

U betaalt alleen de daadwerkelijke schooldagen, dit wordt maandelijks geïncasseerd. Het bedrag verschilt per maand, doordat het aantal schooldagen ook per maand verschilt.

Als u wel gebruik wil maken van de TSO maar de kosten voor u een probleem zijn, neem dan contact op met de schoolleiding.

Overeenkomst TSO
Aan het begin van het schooljaar geeft u op, op welke dagen u gebruikmaakt van de TSO. De betaling wordt via WIsCollect geind door school.

De school heeft de TSO-administratie per 1 april 2023 in eigen beheer.

Contactpersoon en bereikbaarheid

Tanja Groen via info.stdominicus@ksu.nl.