BSO Oog in Al

U heeft bewust gekozen voor de St. Dominicusschool voor het goede onderwijs, maar ook voor de sfeer en het pedagogische klimaat van deze school. Wij zien dat ouders het prettig vinden dat er inhoudelijk en structureel overleg en pedagogische aansluiting is tussen school en BSO. Stichting BSO Oog in Al biedt professionele en gezellige voor- en naschoolse opvang aan die aansluit op hoe het op onze school gaat.

BSO voor elke leeftijd: Als uw kindje start op school vindt hij/zij dat waarschijnlijk heel leuk, maar ook best een beetje spannend. Daarom is de eerste groep van onze BSO, de Stoere Stapjes in de school gevestigd. Niet eerst verzamelen op het schoolplein en een stuk lopen, maar samen met de pedagogisch medewerker de gang oversteken en welkom geheten worden in onze gezellige huiskamer waar de jongste kinderen van onze school komen. Want dat vinden wij belangrijk, als uw kind niet thuis is voor of na school, dat uw kind zich thuis voelt bij BSO Oog in Al. Omdat er grote behoefte verschillen zijn tussen kinderen van 4 tot 12 jaar, zijn onze BSO’s ingericht voor verschillende leeftijdsgroepen.

In groep 3 gaan de Dominicuskinderen daarom naar BSO Rakkers, die gehuisvest is op korte loopafstand van de school. De locatie is rustig gelegen axchter de Mattheuskerk in een groene, beschutte tuin. Vanaf groep 4 gaan de kinderen door naar BSO Zevensprong, gevestigd in het scoutinggebouw in Oog in Al. Lekker ravotten in ons ‘bos’ en de activiteiten zijn afgestemd op deze leeftijd. Vanaf groep 6 bieden wij opvang op BSO Zwaluwen, gelegen op een fantastische sportlocatie met een uitdagend aanbod voor de oudere kinderen. Uiteraard een sportprogramma, maar natuurlijk ook een goed aanbod voor de kinderen die van andere soort activiteiten houden. De kinderen zijn vanaf groep 6 ook van harte welkom op BSO Cereol in de Cereol fabriek. Park Oog in Al ligt voor de deur, dus ook daar zijn we te vinden met de kinderen.

Een thuis als je niet thuis bent: Uit school wordt uw kind ontvangen door ons vaste team. Voor de kinderen is het vrije tijd, dus na het gemeenschappelijke drinken kan er vrij gespeeld worden of nemen ze deel aan één van de activiteiten of activiteitenclubjes van meerdere weken. Het stimuleren van coöperatief spelen en deelname aan clubjes en themaweken, vormen kernpunten van ons pedagogisch beleid. Daarbij kijken wij uiteraard goed naar de behoefte van uw kind, meedoen is een keuze.

Voorschoolse opvang: Op de Stoere Stapjes bieden wij in school ook voorschoolse opvang aan vanaf 7 uur ´s ochtends, ook tijdens de vakanties en studiedagen. Wij zorgen ervoor dat uw kind na een rustige start in de klas komt. Ook als uw kind niet van onze BSO gebruik maakt, kunt u hiervan gebruikmaken.

BSO voor ouders: Omdat BSO Oog in Al in 1995 is opgericht door en voor ouders, zijn wij er zeer op gericht om zoveel mogelijk aan te sluiten op de wensen van u als ouder. Zo bieden wij onder andere flexibele contracten en een terugbrengservice, die de kinderen van BSO Rakkers, Zevensprong en Zwaluwen weer terugbrengt naar de St. Dominicus school, zodat u niet zelf op verschillende punten uw kinderen op hoeft te halen.

Wilt u meer informatie en voor onze tarieven, kijk op onze website www.bso-ooginal.nl of neem voor persoonlijke afstemming contact op met directeur Annemieke Vermunt via 030-2080055 of info@bso-ooginal.nl of loop binnen bij één van onze locaties.

Hier kunt u uw kind inschrijven voor BSO Oog in Al.