Partners 

Het kind staat bij ons centraal. Wij werken hard aan een goede leeromgeving en een prettige werksfeer. De informatie van ouders is voor ons essentieel om goed aan te sluiten op het niveau en de beleving van de kinderen.  Ouders zijn daarom onze belangrijkste partners.

Wij zijn een ondernemende school die kinderen veel biedt op het gebied van kunst en cultuur, sport en vieringen. Wij hebben een goede samenwerking met verschillende organisaties om al deze activiteiten mogelijk te maken. Wij noemen hier de belangrijkste in willekeurige volgorde.

Een goede samenwerking met  BSO's is essentieel voor ouders om hun kinderen op een plezierige en verantwoorde wijze opvang te verlenen. Wij zorgen ervoor dat alle kinderen veilig met de juiste BSO meegaan. 

Eens in de drie weken gaan we met de kinderen naar de bibliotheek waar ze een leesboek mogen uitkiezen. Ook is er één keer per jaar een ontmoeting in de bibliotheek met een bekende kinderboekenschrijver.

        

Met Het Wilde Westen en  het UCK verzorgen we diverse kunst- en cultuurprojecten.

Met de Lerarenopleiding HU onderhouden we als opleidingsschool nauwe banden. Wij willen graag medeverantwoordelijk zijn voor het kwalitatief hoogwaardig opleiden van deze nieuwe collega’s.

Wij hebben regelmatig met de Gemeente overleg over de schoolomgeving.

Ook met de locale middenstand hebben we een goede samenwerking. De AH is vaak bereid evenementen van onze school te sponsoren door producten te leveren.

Met de andere scholen in de Wijk, Johan de Witt, Montessori en De 2e Marnix, hebben we regelmatig overleg. In samenwerking met elkaar wordt de Avondvierdaagse in de wijk gehouden.

Zowel leerkrachten als kinderen nemen initiatieven om mensen van buiten de school als experts op een bepaald terrein uit te nodigen en hun kennis, vaardigheden en ervaring met de kinderen te delen.