De St.Dominicusschool kiest ervoor om samen te werken met de Hogeschool Utrecht (HU) in het opleiden van toekomstige leraren. De samenwerking richt zich op het opleiden van aankomende leraren zowel in de school als op de opleiding. Studenten worden op een professionele wijze begeleid door de praktijkopleiders (leerkrachten). Zij geven de studenten het goede voorbeeld in de klas, feedback op gegeven lessen en begeleiden hen in hunstartbekwaamheid. Tevens worden studenten begeleid door de schoolopleider, die regelmatig voortgangsgesprekken met hen heeft, lessen komt kijken en feedback geeft op de gestelde leerdoelen. Ook houdt zij intervisie met gelijkgestemde groepen studenten en praktijkopleiders. Naast hun stage doen vierdejaars studenten een onderzoek dat past in het schoolplan en bijdraagt aan de schoolontwikkeling.

Ieder jaar lopen zo’n 10 tot 15 studenten stage in verschillende groepen van de school. Als het derde- of vierdejaars studenten betreft, nemen zij voor een deel de groepsverantwoordelijkheid over van de leerkracht. De leerkracht blijft echter eindverantwoordelijk voor de groep en investeert op momenten dat de student de groep leidt in kinderen die meer aandacht of uitdaging nodig hebben. Ook voeren derde- en vierdejaars studenten een aantal oudergesprekken. Hiervoor wordt altijd eerst toestemming aan betreffende ouders gevraagd.

De St.Dominicus is doorgaans een populaire stageschool. Enerzijds omdat de studenten professioneel worden begeleid, anderzijds omdat zij zich snel thuis voelen op de school en makkelijk worden opgenomen in het team.

De St.Dominicusschool is in 2012 officieel gecertificeerd tot opleidingsschool.