Missie en visie

Het motto van de St.Dominicus is: Leren is leuk!

Hierin klinkt ook de ambitie van de school door. We nemen geen genoegen met alleen maar leuk of alleen maar leren! Bij ons is veel te leren omdat we boeiend onderwijs verzorgen in een sfeer waarin kinderen met plezier leren. Ondernemend gedrag, samenwerken en motivatie zijn belangrijke factoren in ons leerproces. De leerkracht stimuleert het eigen initiatief van de leerling, daagt uit en begeleidt.

Ruimte geven

Wij vinden het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen in de gebieden waar ze goed in zijn. Kinderen kunnen zich verdiepen in onderwerpen die ze interessant vinden, daar een presentatie over maken en die voordragen aan de klas. Ook geven we kinderen de ruimte om hun werk tijdens zelfstandig werken in te plannen en te maken. Op creatief gebied kunnen kinderen de ruimte nemen tijdens thetermiddagen. Ze mogen een dansje, liedje, toneelstukje of andere act bedenken en die opvoeren voor een zaal met kinderen en ouders. Wij leren kinderen zelf ruimte te nemen en verantwoordelijk te zijn voor het eindproduct.

Eindprofiel leerlingen

Leerlingen die onze school verlaten zijn te herkennen aan hun vermogen om creatief te zijn, initiatieven te nemen en kansen te benutten. Ze zijn uitgedaagd om concrete ondernemingen aan te pakken en ideeën om te zetten in een plan. In ons onderwijs hoort daar expliciet bij: reflectie op de kwaliteit van het proces en het product.

De St. Dominicusschool is een ondernemende school die hoge verwachtingen heeft van haar leerlingen en veel tijd en aandacht geeft aan het individuele kind met zijn/haar eigen talentontwikkeling en kansen zoekt om kinderen uit te laten blinken.