Gebouw en faciliteiten

De Dominicus is sinds 1955 gevestigd op de hoek van het Beethovenplein en de Händelstraat. In de loop der jaren is het gebouw gemoderniseerd en aangebouwd, zonder dat de authenticiteit van de school verloren is gegaan. Dit gebouw beschikt over 22 lokalen, twee speelzalen voor de onderbouw en een computerruimte voor de midden- en bovenbouw.

Onze schoolinrichting is sfeervol, prikkelend, schoon en ordelijk, met vrolijke kleuren.

Kenmerkend zijn de diverse themahoeken in de school en in de klassen, waar kinderen hun werk kunnen uitstallen en informatie te vinden is over de onderwerpen die in de klas worden behandeld. In het hart van de school is de computerruimte, met moderne ICT-apparatuur en toepassingen. Het schoolplein heeft diverse sport- en spelmogelijkheden.

Al jaren is de vraag groter dan de capaciteit in het gebouw. Vanaf 2013 beschikken we over een tweede locatie ‘Cereol’ om beter aan de vraag te kunnen voldoen. In deze oude fabriek zijn een aantal groepen van de bovenbouw gehuisvest.

De Cereolfabriek is onze tweede locatie met vijf lokalen. Alle kinderen uit de groepen 7 en 8 komen iedere dag naar deze historische plek om te leren, maar natuurlijk ook om te spelen. We spelen veel in het park! In dit bijzondere gebouw werken we zoveel mogelijk samen met de andere partners, maar vooral met BSO Oog in Al, waarmee we een tweetal lokalen delen en zo dagelijks van elkaars faciliteiten gebruik maken. Benieuwd hoe we dat doen? Kom maar eens langs. Tevens maken we gebruik van de theater- en de gymzaal die in Cereol zijn gevestigd. Ook hebben we een nauwe samenwerking met Het Wilde Westen.